Fundacja PRO – Prawo do życia przeprasza Elsevier Inc., wydawcę Social Science Research Journal za to, że wskutek błędu w tłumaczeniu,
w kampanii „Stop Pedofilii”, w sposób niezgodny z prawdą oraz wprowadzający w błąd, powołała się na artykuł p.t: „How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from New Family Structures Study” oraz oświadcza, że wykorzystane
w kampanii informacje nie zostały zawarte w powyższym artykule.